Phạm Thành Long một doanh nhân tài ba, một người thầy đáng kính của tôi.

Luật sư – Diễn giả Phạm Thành Long là một người thầy đáng kính của tôi, người đã giúp tôi nâng tầm tư duy trong kinh doanh và trong cuộc sống. Bí quyết của ông nằm ở 3 yếu tố: đòn bẩy công nghệ, tối ưu hiệu suất và bộ máy làm việc tinh gọn.