Phạm Sỹ Tập chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm, người bạn thẳng thắn chân thành.

Phạm Sỹ Tập chuyên gia bất động sản giàu kinh nghiệm, với tính cách khác biệt trong một số ít môi giới mà tôi từng được biết, đồng thời cũng là một người bạn mà tôi vô cùng yêu quý