Cách Phân Biệt Các Loại Da Mặt Và Lựa Chọn Loại Mặt Nạ Phù Hợp.

Về cơ bản có bốn loại da như: da thường, da khô, da dầu và da hỗn hợp. Loại da của mỗi người thường được quyết định bởi yếu tố di truyền. Tuy nhiên, tình trạng của da chúng ta có thể thay đổi rất nhiều tùy theo các yếu tố bên trong và bên […]